Bir plastik boruyu (PE veya PP), istediğim bir amaç için (örneğin soğuk su tesisatı için) kullanabilir miyim diye
kendimize sorduğumuzda, hangi bilgilere ihtiyacımız vardır?
Kullanılacak borudan geçecek suyun basıncı, sıcaklığını yaklaşık olarak bilmemiz gerekir. 

Sıcaklık yüksek ise
örneğin 80 °C (gibi), çapraz bağlı polietilen veya polipropilen tercih edilmelidir. Sıcaklık düşük ise, örneğin (0-5
°C), polietilen tercih edilmelidir.
Polipropilen’in düşük sıcaklıklarda darbe mukavemeti düşer. Bu nedenle, özellikle random kopolimer üretilmiştir.
Random kopolimer, polietilene nispeten yüksek sıcaklığa dayanmasının yanında düşük sıcaklıklardaki darbe
direnci geliştirilmiş bir cins polipropilendir. Yani random polipropilen kopolimer, polipropilen’in yüksek sıcaklığa
dayanımı ile polietilen’in düşük sıcaklığa dayanım özelliğini bünyesinde taşıyan bir malzeme diyebiliriz.
Diğer önemli bir konu da plastik boruların ısı ile genleşme özelliğidir. Bu kullanım yerinde çok önemli bir
parametre olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle tesisat borularında bu önemlidir.
Plastiklerde bu değer 2. 10-4 K-1 civarındadır.
Yani °50 lik bir sıcaklık farklılığı olan bir ortamda (50.2.10 -4 = 10-2 x 400 cm = 4 cm)
4 metrelik bir boruda yaklaşık 4 cm boyut değişmesi meydana gelir. Boruların yerleştirilmesinde bu durumların
göz önüne alınması zorunludur. Özellikle sıcak suların geçtiği kalorifer tesisat borularında buna dikkat
edilmelidir.
Plastik borularda önemli olan diğer bir konu ise, ısıl sistemle boruların boyutlarındaki geri dönüşümsüz
değişimlerdir. Özellikle çapraz bağlı polietilende bu önem kazanmaktadır. Doğal olarak ısıl işlem sonrası ilk
boyutuna yakın bir boyuta gelmesi gereklidir.
Isıl işlemlerle boyutta bu değişimi azaltmak amacıyla, aluminyun folye içeren borular üretilmiştir. Alüminyum
boru et kalınlığının dışına yakın olacak şekilde imal edilmiştir.